The Annual LFT Day brought industry professionals and students together | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "The Annual LFT Day brought industry professionals and students together", "articleDate": "February 18, 2020", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/r7llhceetr/webp" }
The Annual LFT Day brought industry professionals and students together

The Annual LFT Day brought industry professionals and students together

The Annual LFT Day brought industry professionals and students together

Many great minds and future talents met in chilly Turku on February 12th, as students and professionals of medical physics and medical engineering gathered at the Annual Medical Physics and Medical Engineering Day (LFT Day). The aim of the seminar was to improve research and education collaboration between industry professionals and students in Finland.

Ari Harju, Manager of the Radiation Physics team

Varian’s Ari Harju, Manager of the Radiation Physics team, gave a speech at the seminar, presenting Varian’s recent improvements on dose calculation. As an engineer, Ari does not get to mingle with co-professionals at events like the LFT Day so often but recognises the potential in bringing universities and companies together.

“Events like these are important for monitoring what is going on in the medical physics field in Finland, and they are relevant for possible collaboration projects and as recruitment events. Also, meeting face to face with our customers is an important way to gather user experiences, findings, and suggestions for improvements,” Ari says.

Dose calculation is a cornerstone in the planning of any cancer treatment: the better the dose deposition is modelled, the better and affective the radiation treatment can be. Varian’s new model for the collimation system has potential to predict the dose distribution in patient more accurately. The product is still in a proof of concept phase, but the results so far are promising.

“The industry is moving towards more and more accurate treatments. Our new Ethos product will be an outstanding example of revolutionary treatment planning with artificial intelligence and adaptation to patient on a daily basis. The improved treatment methods call for faster and more accurate dose distribution modelling, and this is what we work hard to achieve,” Ari explains.

Ari Harju’s team has an important job at Varian. The Radiation Physics team is responsible for the accuracy and speed of dose calculation in several of Varian’s products. According to Ari, working at Varian is indeed rewarding.

“I have worked at Varian for three years now, and I genuinely feel that my team’s efforts are crucial for Varian. Our mission – fighting cancer – is truly an exceptional cause and reason to do our best. Focusing on the value that we can create for the customers is what drives our everyday work in all our projects. The aim is to have the best possible treatment for each and every patient treated with Varian products,” the engineer proudly describes, with a good reason.

The Annual LFT Day brought industry professionals and students together

LFT-päivä keräsi lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan alan ammattilaiset ja opiskelijat yhteen

Huipputieteilijät ja tulevaisuuden kyvyt tapasivat saman katon alla helmikuisessa Turussa, kun lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan ammattilaiset ja opiskelijat kokoontuivat vuosittaiseen LFT-päivään, lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan tapahtumaan. LFT-päivän ideana on parantaa alan tutkimuksen ja opetuksen yhteistyömahdollisuuksia tuomalla eri paikkakuntien tutkimusta, yrityksiä ja opiskelijoita yhteen.

Ari Harju, Manager of the Radiation Physics team

Varianin Radiation Physics -tiimin vetäjä Ari Harju puhui tilaisuudessa esitellen Varianin tuoreinta innovaatiota, joka tuo parannuksia annoslaskentaan ja syöpähoitojen kohdentamiseen. Insinöörin työhön keskittyvälle Arille vastaavissa tilaisuuksissa verkostoituminen ei ole jokapäiväistä huvia, mutta mies pitää alan yritysten ja opiskelijoiden kokoontumista yhteen tärkeänä mahdollisuutena.

”Tällaiset tapahtuvat ovat meille tärkeitä lääketieteellisen fysiikan kehityksen seuraamisessa, mahdollisten yhteistyökumppaneiden kartoittamisessa ja uusien työntekijöiden houkuttelemisessa. Myös asiakkaiden tapaaminen kasvotusten on erittäin hyvä tilaisuus kerätä käyttökokemuksia, ideoita ja parannusehdotuksia tuotteisiimme”, Ari kertoo.

Sädehoidon annoslaskenta on jokaisen syöpähoidon suunnittelussa keskeistä. Mitä paremmin annos pystytään suunnittelemaan, sitä parempaa ja tehokkaampaa hoito on. Varianin uusi kollimaattorin mallinnusmenetelmä pyrkii ennustamaan ja kohdistamaan potilaiden saaman säteilyannoksen entistä paremmin. Teknologia on vielä kehitysasteella, mutta tähänastiset tulokset vaikuttavat lupaavilta.

”Syöpähoidot kehittyvät jatkuvasti yhä kohdennetumpiin hoitomuotoihin. Uusi Ethos-tuotteemme on ainutlaatuinen, sillä se hyödyntää tekoälyä hoitojen suunnittelussa ja kykenee kohdistamaan potilaiden päivittäisen hoidon entistä paremmin. Kehittyneemmät hoitomuodot edellyttävät yhä nopeampaa ja tarkempaa mallinnusta sädehoitojen annosjakaumille, ja juuri tämän eteen teemme koko ajan paljon töitä”, Ari selittää.

Arin tiimillä Varianilla on tärkeä tehtävä. Radiation Physics -tiimi vastaa useiden Varianin tuotteiden annoslaskennan tarkkuudesta ja nopeudesta. Työskentely Varianilla on Arin mielestä erittäin palkitsevaa.

”Olen työskennellyt Varianilla nyt kolme vuotta ja koen, että tiimimme työ on korvaamatonta. Varianin missio taistella syöpää vastaan on meille tärkeä motivaattori ja syy tehdä parhaamme joka päivä. Asiakkaidemme saamaan arvoon keskittyminen ohjaa päivittäistä työtämme kaikissa projekteissa. Tavoitteemme on tuottaa jokaiselle Varianin laitteilla hoidetulle potilaalle parasta mahdollista hoitoa”, mies toteaa aiheellisen ylpeänä.

The Annual LFT Day brought industry professionals and students together