Prototyping fully automated treatment planning - Research sponsor Business Finland joins Varian in two-year co-operation to reduce costs of individual cancer treatment planning | Varian

Prototyping fully automated treatment planning - Research sponsor Business Finland joins Varian in two-year co-operation to reduce costs of individual cancer treatment planning

Prototyping fully automated treatment planning - Research sponsor Business Finland joins Varian in two-year co-operation to reduce costs of individual cancer treatment planning

 

Varian Finland and public research funding agency Business Finland join forces for a two-year project researching the possibilities of fully automatic radiation therapy (RT) planning, for a selected treatment site (Head & Neck).

The economic motivations for the project are clear – the cost of cancer worldwide was already in 2010 estimated to be approximately two trillion US dollars and has since only been increasing.

As all RT treatment has to be planned individually, the manual labor today occupies a significant amount of these resources. By utilizing cumulated clinical knowledge and latest developments in machine learning, we want to make treatment planning more efficient, as well as less expensive, by automatizing all steps in the planning pipelines. These contain modules for target definition, organ segmentation, field setup, optimization, and assistance of the plan evaluation.

The aim of the project is to demonstrate significant time and cost saving in achieving clinical quality, automatized Head & Neck RT plans, and show how the machine learning approach can be utilized to modularize the process, and support an agile and flexible automatization process, where different clinical collaborators can contribute to continuously upgrade the planning pipeline.

Participants in the project representing Varian Finland are Applied Research Manager Esa Kuusela, Managing Director Kari Toimela, and Systems Architecture Director Joakim Pyyry.

The project is carried out in collaboration with Technical research center VTT and Combinostics, as well as a clinical partner who will be announced later.

Täysautomatisoidun hoitosuunnitelman prototyyppien suunnittelu

Business Finland ja Varian kahden vuoden yhteistyöhön yksittäisten syöpähoitojen suunnittelun kustannusten vähentämiseksi.

Varian Finland ja julkinen tutkimusrahoitusyhtiö Business Finland yhdistävät voimansa kaksi vuotta kestävässä projektissa, jossa tutkitaan täysautomaattisen sädehoidon (RT) suunnittelun mahdollisuuksia valittuun hoitokohteeseen (Head & Neck).

Hankkeen taloudelliset motiivit ovat selvät – syövän kustannukset maailmanlaajuisesti olivat jo vuonna 2010 arviolta noin kaksi biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, ja siitä lähtien se on vain kasvanut.

Koska kaikki RT-hoidot on suunniteltava yksilöllisesti, manuaalisen työn osuus kattaa nykyään merkittävän määrän resursseista. Hyödyntämällä kumuloituneita kliinisiä tietoja ja viimeisintä kehitystä koneoppimisesta, haluamme tehostaa hoitosuunnittelua automatisoimalla jokaiset suunnitteluputkien vaiheet. Nämä sisältävät moduuleja tavoitteen määrittelyä, elinten segmentointia, kenttäasetusta, optimointia ja suunnitelman arviointia varten.

Hankkeen tavoitteena on esittää merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä kliinisen laadun, automaattisten Head & Neck RT -suunnitelmien saavuttamisessa, ja näyttää, miten koneoppimisen lähestymistapaa voidaan hyödyntää prosessin modulaation ja ketterän ja joustavan automatisointiprosessin tukemiseksi, jossa erilaiset kliiniset yhteistyökumppanit voivat edistää suunnitteluputken jatkuvaa päivittämistä.

Varian Finlandia edustavat hankkeessa Applied Research Manager Esa Kuusela, Systems Architecture Director Joakim Pyyry sekä toimitusjohtaja Kari Toimela.

Hanke toteutetaan yhteistyössä Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Combinosticsin, sekä myöhemmin ilmoitettavan kliinisen yhteistyökumppanin kanssa.