Kalle Lehto, Project Manager, External Evaluations; Systems V&V Management ”Monella meistä on lähipiirissämme syöpää sairastavia läheisiä enkä minäkään ole poikkeus” | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Kalle Lehto, Project Manager, External Evaluations; Systems V&V Management ”Monella meistä on lähipiirissämme syöpää sairastavia läheisiä enkä minäkään ole poikkeus” ", "articleDate": "May 21, 2018", "category": "Finland", "imageId": "" }

Kalle Lehto, Project Manager, External Evaluations; Systems V&V Management ”Monella meistä on lähipiirissämme syöpää sairastavia läheisiä enkä minäkään ole poikkeus”

Mikä olet koulutukseltasi?

Olen diplomi-insinööri Tampereen teknillisistä yliopistoista. Opintoja minulla on myös Tanskan teknillisestä yliopistosta, jossa olin vaihto-opiskelijana. Pääaineena biolääketieteen instrumentointi.

Mitä teet Varianilla?

Käytännössä toimenkuvaani kuuluu evaluointiprojektien johtaminen ja koordinointi. Tuotekehityksen aikana on erittäin tärkeätä kerätä loppukäyttäjän palautetta. Evaluoinneilla pyrimme varmistamaan, että tuotteen kliininen laatu on vaaditulla tasolla ja mahdollisiin epäkohtiin voidaan puuttua tarvittavin muutoksin jo varhaisessa vaiheessa, ennen tuotteen päätymistä markkinoille. Toimin päivittäin läheisessä yhteistyössä esimerkiksi projektipäälliköiden, tuotepäälliköiden, tuotekehitys-, tutkimus-, V&V-, RA/QA-, UX- sekä infrastruktuurista vastaavien tiimien kanssa. Ideana on tarjota talon ulkopuolisille käyttäjille tuotekehitysaikainen versio ja kerätä riippumatonta palautetta asiakasrajapinnassa. Kentältä tulleen palautteen perusteella voimme ”pureutua” mahdollisiin epäkohtiin, korjata ne, ja suorittaa uuden kierroksen parannetulla tuotekehitysversiolla. Lopullinen tuote on lopulta usein käynyt läpi monia samankaltaisia iterointikierroksia. Edellä mainittujen evaluointien lisäksi tuote käy tietenkin läpi myös esimerkiksi sisäisen verifiointi- ja validointiprosessin. Evaluointiprojektien johtaminen ja koordinointi vaativat luonnollisesti paljon etukäteissuunnittelua eri sidosryhmien kesken, jatkuva-aikaista seurantaa sekä dokumentointia, jotka ovat myös vastuualueellani.

Aikaisempia urasi kohokohtia?

Ennen Variania työskentelin monitieteellisessä Laskennallisen biofysikaan ja kuvantamisen tutkimusryhmässä (CBIG) BioMediTech instituutin Ihmisen varaosat -hankkeessa. Olin mukana useissa eri tutkimusprojekteissa työskennellen röntgenmikrotomografia-kuvantamisen sekä kuvankäsittelyn/kuva-analyysin parissa. Tutkimuskohteina olivat mm. implantoitavat biomateriaalit, sisäkorvaistukkeet sekä monet eri pehmytkudosrakenteet, mistä tuotimme tieteellisiä julkaisuja sekä puheita alan konferensseihin. Pidän edellä mainittua ajanjaksoa työhistoriastani erittäin tärkeänä ponnahduslautana uralleni ja siitä syystä se lukeutuu urani kohokohtiin. Tutkimuksen ohessa osallistuin myös oman alan seminaareihin, kuvantamislaitevalmistajien järjestämiin workshoppeihin sekä tieteellisiin kilpailuihin. Lääketieteellisen fysiikan ja tekniikan yhdistyksen (LFTY) järjestämässä vuosittaisessa lopputyökilpailussa posteriesitykseni valittiin ensimmäiselle sijalle.

Miten päädyit Varianille?

Kirjoittaessani rahoitushakemuksia tohtoriopintojen jatkoa varten, seurasin samanaikaisesti myös oman alan rekrytointeja. Eräänä päivänä kirjoittamisen ohessa huomasin uuden työpaikkailmoituksen, joka vaikutti äärimmäisen kiinnostavalta. Kahden rekrytointihaastattelun myötä asiat loksahtivat kohdilleen ja sain Varianilta työtarjouksen. Suunnilleen samoihin aikoihin sain myös tiedon, että minulle oli myönnetty vuoden apuraha jatko-opintoihin. Muutamien ensimmäisten viikkojen aikana Varian vakuutti minut työnantajana ja halusin ehdottomasti olla antamassa panokseni sädehoitoon.

Miksi valitsit juuri Varianin?

Varian oli yrityksenä moneen otteeseen noussut esiin niin Tampereen Teknillisen Yliopiston järjestämillä sädehoidon kursseilla, kuin myös keskusteluissa tutkimusryhmän sairaalafyysikko taustaisen ohjaajani kanssa. Olin myös useaan otteeseen vieraillut sädehoitoklinikoilla, joissa Varianin laitteet ja ohjelmisto olivat nähtävillä tositoimissa. Vuosien varrella minulle oli muodostunut positiivinen kuva Varianista yrityksenä, mikä kehittyi entisestään vieraillessani paikan päällä työhaastattelujen merkeissä. Mikäli valintaa tarkastellaan hieman henkilökohtaisemmalla tasolla, niin minulle on hyvin tärkeätä auttaa syöpäsairaita ihmisiä sekä välillisesti heidän omaisiaan. Monella meistä on lähipiirissämme syöpää sairastavia läheisiä enkä minäkään ole poikkeus, sillä perheessäni on multippelia myeloomaa eli luuytimen syöpää sairastava läheinen henkilö. Hän toimii minun henkilökohtaisena innoittajana taistelussa syöpää vastaan. Omakohtainen kokemus onkin entisestään vahvistanut sitä tunnetta, että terveysteknologia alana sekä Varian yrityksenä ovat oikeita valintoja elämässäni.

Mikä on parasta Varianilla työskentelyssä?

Työ Varianilla on sopivalla tavalla vaativaa ja uuden oppiminen tekee päivittäisestä työskentelystä mielenkiintoista. Vastuuta jaetaan mielestäni järkevällä tavalla ja ohjausta saa tarpeen vaatiessa. Esimiehen ja alaisen kanssakäyminen on luontevaa ja koen, että esimiestäni tai vaikkapa toimitusjohtajaa, mukaan lukien myös muut johtotason henkilöt, voi vapaasti lähestyä ilman sen isompaa kynnystä. Lisäksi johto informoi säännöllisesti missä mennään ja mitkä ovat tulevaisuuden suuntaviivat. Omassa työtehtävässäni yksi parhaista asioista on kuulla arvostettujen huippuosaajien antamaa palautetta tuotteestamme ja nähdä konkreettisesti kuinka kyseinen palaute vaikuttaa lopputulokseen. Tietysti on myös hienoa nähdä loppukäyttäjien innostus siinä vaiheessa, kun uusi tuote saatetaan markkinoille.

Millainen työyhteisönne on?

Varianilla on mielestäni kaikin puolin positiivinen ja oikeudenmukainen työilmapiiri. Työyhteisö on kannustava ja työntekijät saavat tasapuolista kohtelua. Meillä on talossa paljon innovatiivisia ja motivoituneita työntekijöitä. Monikulttuurisuus on myös yksi valttikorteistamme. Työhyvinvointiin panostetaan, jonka puolesta puhuu varmasti myös se, että työntekijä viihtyy Varianilla keskimäärin pitkään. Hyvänä esimerkkinä toimivat muutamat kollegat, jotka ovat nähneet monien tuotteidemme elinkaaren monikymmenvuotisen uransa aikana.

Mikä suo sinulle merkityksellisyyden tunteen työssäsi?

Varmasti yksi avainelementti on se, että tuhansien ihmisten hoidot toteutetaan päivittäin Varianin laitteilla ja ohjelmistoilla. Tieto siitä, että on pieni osa isompaa kokonaisuutta, joka tuottaa uusia merkittäviä sädehoidon ratkaisuja tekee työstä merkityksellistä.

Miten parantaisit työolosuhteita?

Minusta olosuhteet ovat erinomaiset. Toki isossa globaalissa yhtiössä on aina omat ongelmakohdat, mutta tuntuu siltä, että näihin ongelmakohtiin pyritään Varianilla puuttumaan ja jos niitä ei kokonaan pystytä poistamaan niin ne ainakin yritetään minimoida.

Suosittelisitko Variania työpaikkana muillekin?

Ehdottomasti ja olen monesti suositellutkin! Uskon vahvasti, että tämä on yksi parhaimmista työpaikoista, ellei jopa paras. Työntekijän koulutukseen panostetaan, etenemismahdollisuudet urakehityksen kannalta ovat suotuisat, työilmapiiri on kannustava ja itse työ on mielenkiintoista. Varianin tuotteet ovat kiinnostavia ja mikä hienointa ne ovat markkinoiden kärkitasoa.