Recruiter Aleksi Viholainen wants to bring together top talent and modern technology to develop intelligent cancer treatments! | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Recruiter Aleksi Viholainen wants to bring together top talent and modern technology to develop intelligent cancer treatments! ", "articleDate": "February 26, 2021", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/opig4ro9ll/webp" }
Recruiter Aleksi Viholainen wants to bring together top talent and modern technology to develop intelligent cancer treatments!

Recruiter Aleksi Viholainen wants to bring together top talent and modern technology to develop intelligent cancer treatments!

Recruiter Aleksi Viholainen wants to bring together top talent and modern technology to develop intelligent cancer treatments! (linkki suomenkieliseen versioon)

"Here at Varian, people have their feet on the ground. They are easy to approach, they are helpful and in all respects, pleasant world-class specialists in software development, applied mathematics, and physics, among others" this is how Aleksi Viholainen, a recruiter at Varian Finland, describes his colleagues. Aleksi started his journey with Varian a year ago.

Aleksi´s international working experience and academic background made him a great fit for Varian’s team of top professionals. “It was easy to come here. I immediately got close to the core business when, during my introductory period with the company, I witnessed how intelligent cancer treatments are developed at Varian. I saw with my own eyes how our solutions work in an authentic operating environment and what is behind the efficiency of the treatments,” says Aleksi.

After working for several international companies in Mexico and studying in London, Aleksi returned to Finland with his family just over a year ago. He can easily relate to Varian Finland’s international team and support this professional community comprising more than 20 different nationalities. Also, Aleksi´s education and experience from consulting years help him understand different aspects of business processes and development, which is beneficial both to Varian and candidates at different stages of the recruitment process.

“To my mind, a successful talent acquisition professional works closely with business managers”, Aleksi states. To shine in their job, a recruiter needs to understand the operating models, products and culture of the company. Once clear about the overall picture, the recruiter can find the most suitable experts for the company's needs and help the company achieve its goals. In addition to this, it is important that the recruiter understands the candidates’ motivations and career experience and what Varian can offer them.

Aleksi

Purpose-driven work on modern technologies

We, humans, are living in a world of constant change – part of this cycle of renewal is happening in the blink of an eye and another part is coming true gradually. At Varian, rapid change is visible in tools like our modern cloud-based technologies for the digital development of intelligent cancer care, artificial intelligence, machine learning, and methods of data analysis to improve the effectiveness of treatments. “I am positive that Varian provides a great place for world-class professionals to work with modern technologies and the opportunity to develop, build and deliver innovative cancer care technologies and solutions that benefit millions of people around the world”.

Amid constant and rapid renewal, people seek things that they can attach to, things that are renewed at a slower pace than the environment. At Varian, there are at least two balancing aspects: meaningful work and a diverse working community.

“At Varian, we all work for a world without fear of cancer. Here, all the work is purposeful – every day,” says Aleksi. “We accept people as they are. There is no need to be afraid of mistakes either.” A company culture focused on both caring and results supports determination and a matter-of-factness in people. “Our people appreciate the fact that they can implement their own special expertise for the common goal, just as they are.”

Want to know more about job opportunities / working at Varian? Check out our job opportunities on our website and LinkedIn, and contact Aleksi Viholainen by email aleksi.viholainen(at)varian.com. Visit Varian Finland Instagram for more interesting stories on people at Varian.

Varian is the world’s leading manufacturer of medical devices and software for treating and managing cancer. Varian Finland develops the world’s leading radiotherapy treatment planning systems and cancer treatment solutions with a cloud-based mobile application.

Aleksi

Varian rekrytoija Aleksi Viholainen haluaa löytää parhaat osaajat kehittämään älykkäitä syöpähoitoja!

 


”Täällä Varianialla ihmiset ovat helposti lähestyttäviä sekä jalat maassa olevia ohjelmistokehittämisen, sovelletun matematiikan ja fysiikan huippuja”, kuvailee kollegoitaan Varian Finlandin rekrytoija Aleksi Viholainen, joka aloitti työssään vuosi sitten.

Aleksin kansainvälinen ja laaja koulutus ja tausta ovat tuoneet hänet ohjelmistoalan huippuammattilaisten joukkoon. ”Tänne oli helppo tulla. Pääsin heti lähelle itse asiaa, kun jo perehdytyksessä sain kokea, miten Varianissa rakennetaan älykästä syöpähoitoa. Näin omin silmin miten ratkaisumme toimivat autenttisessa toimintaympäristössä ja mihin niiden hoitoteho perustuu”, kertoo Aleksi innostuneesti.

Aleksi palasi reilu vuosi sitten perheineen Suomeen reilun 10 vuoden ulkomailla työskentelyn ja opiskelun jälkeen, mikä auttaa häntä samaistumaan Varianin kansainväliseen joukkoon ja olemaan tukena yli 20 eri kansallisuutta edustavalle työyhteisölle.  Lisäksi Aleksin koulutus ja konsulttivuodet auttavat häntä ymmärtämään liiketoiminnan eri osa-alueita ja erilaisia yritysten prosesseja sekä liiketoiminnan kehittämistä, mistä Varian ja hakijakandidaatit hyötyvät rekrytointiprosessin eri vaiheissa. 

Rekrytoija toimii läheisessä yhteistyössä liiketoiminnasta vastaavien henkilöiden kanssa. Tehdäkseen työnsä hyvin, tulee rekrytoijan ensiksi ymmärtää yrityksen toimintamallit sekä tuotteet sekä kulttuuri.  Aleksi vietti aluksi paljon aikaa eri kollegoidensa kanssa keskustellen, miten nykytilanteeseen on päästy ja miltä tulevaisuus näyttää. Kokonaiskuvan saatuaan rekrytoijan on mahdollista hahmottaa sopivimmat osaajat yhtiön tarpeisiin ja näin auttaa yritystä saavuttamaan asetetut tavoitteet. Tämän lisäksi on tärkeää, että rekrytoija ymmärtää myös kandidaattien motivaatioita ja työuria sekä mitä Varian voi heille tarjota.


Merkityksellinen työ modernien teknologioiden parissa

Maailma ja me ihmiset elämme jatkuvassa muutoksessa – osa uudistumisesta tapahtuu silmänräpäyksessä ja osa toteutuu vähitellen. Varianissa nopeaa muutosta edustavat älykkään syöpähoidon digitaalisen kehittämisen modernit pilvinatiivit palvelut, tekoäly, koneoppiminen ja tiedon analysoinnin menetelmät, joilla voidaan parantaa hoitojen tehokkuutta. Varian tarjoaa loistavan paikan maailmanluokan osaajille työskennellä modernien teknologioiden parissa ja mahdollisuuden kehittää globaaleja tuotteita, jotka parantavat miljoonien ihmisten elämänlaatua ympäri maailman.

Jatkuvan ja nopean uudistumisen keskellä ihminen hakee asioita, joihin voi kiinnittyä. Varianissa pysyviä asioita on ainakin kaksi - merkityksellinen työ ja monikulttuurinen työyhteisö.

”Meillä Varianissa kaikki työskentelevät sellaisen maailman puolesta, jossa syöpää ei tarvitse pelätä. Täällä kaikki työ on merkityksellistä – joka päivä”, Aleksi kertoo ja jatkaa, ”meillä ihmiset hyväksytään sellaisinaan, virheitä ei tarvitse pelätä.”  Yhtiön välittämiseen ja tavoitteellisuuteen suuntautunut kulttuuri tukee ihmisissä olevaa määrätietoisuutta ja asialähtöisyyttä. ”Työntekijämme arvostavat sitä, että he voivat toteuttaa omaa erikoisosaamistaan yhteisen tavoitteemme eteen omina itsenään”, Aleksi summaa. 

Haluatko tietää lisää Varianin työmahdollisuuksista / työskentelystä Varianilla? Tutustu työmahdollisuuksiimme sivustollamme ja Linkedinissä ja ota yhteyttä Aleksi Viholaiseen sähköpostilla aleksi.viholainen(at)varian.com. Löydät  myös kiinnostavia tarinoita varianilaisista Varian_Finland Instagrammista

Varian Medical Systems on merkittävä globaali ohjelmistoalan toimija, joka keskittyy syövän sädehoitoihin sekä niihin liittyviin pilvipalveluihin.