Koululaiset pääsivät ohjelmoimaan Varianilla - Schoolkids introduced to programming at Varian | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Koululaiset pääsivät ohjelmoimaan Varianilla - Schoolkids introduced to programming at Varian", "articleDate": "April 1, 2020", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/cdjkmffv95/webp" }
Koululaiset pääsivät ohjelmoimaan Varianilla - Schoolkids introduced to programming at Varian

Koululaiset pääsivät ohjelmoimaan Varianilla - Schoolkids introduced to programming at Varian

Koululaiset pääsivät ohjelmoimaan Varianilla

Varianin käytävät täyttyivät maaliskuun alussa reippaista ja uteliaista neljäsluokkalaisista, kun Kulosaaren koulun luokka kävi tutustumassa varianilaisten työhön. Yritysvierailun tavoitteena oli näyttää koululaisille, millaista ohjelmistokehittäjän työ voi ollakaan.

Päivän emäntänä toimi Riikka Kauppinen, Varianin ohjelmistokehitystiimin vetäjä.

Riikka

”Kysyin oppilailta, tietävätkö he, mitä me teemme ja mikä on syöpä. Niin pääsimme mukavasti keskustelun alkuun ja selvittämään, mitä sädehoidossa tavoitellaan ja millainen on sädehoitoprosessi. Keskustelimme myös visiostamme eli maailmasta ilman syövän pelkoa”, Riikka kertoo.

innokkaat

Ohjelmointi onkin helppoa!

Oppilaille päivän jännittävin ohjelmanumero koitti, kun he pääsivät tutustumaan sädehoitokoneen toimintaan sekä niillä annettavien hoitojen suunnitteluun käytettäviin ohjelmistoihin. Ohjelmistokehittäjä Tuomas Mäkelä kertoi sädehoitojen suunnitteluohjelmiston kehittämisestä ja rakensi oppilaiden kanssa yksinkertaistetun käyttöliittymän.

Tuomas

Ohjelmointi aloitettiin tavallisella käyttöliittymän suunnittelulla, eli miettimällä, millaisia tietoja potilaasta pitää ohjelmistossa olla, jotta hänet pystytään tunnistamaan. Kun suunnitelma oli tehty, tietojen pohjalta koodattiin yksinkertainen ohjelmisto, jolla pystyi tunnistamaan hoidettavan potilaan sekä seuraamaan sädehoidon etenemistä.

”Ohjelmisto syntyi yllättävän helposti ja oli tällaiselle kokeneelle ohjelmoijallekin hauska muistutus siitä, miten yksinkertaisesti perusasioita voi ohjelmoinnin avulla toteuttaa. Ehkäpä yritän jatkossa tehdä enemmän prototyyppisovelluksia, kun haluan esitellä ideoitani muille Varianilla sen sijaan, että piirtäisin niitä vain paperille”, Tuomas nauraa.

Parasta tutustumiskäynnillä olivat eväät

Kesken keskustelutuokion oppilaiden joukosta kuului kysymys ”Milloin syödään?”. Suuresti odotettu osa vierailua olikin eväiden syönti. Omien eväiden lisäksi herkuteltiin Varianin tarjoamilla makupaloilla.

Macaroons

Lounaan lomassa jatkettiin keskustelua esimerkiksi koulussa meneillään olevasta yrittäjyyskurssista, johon myös vierailu Varianilla liittyi. Riikka kertoi oppilaille innostavan yritystarinan siitä, miten pienestä suomalaisesta yrityksestä nimeltään Dosetek tuli osa suurta ja kansainvälistä Varian Medical Systemsiä.

Elämyksellisyyttä puolin ja toisin

Tuomakselle päivän mieleenpainuvin oppi oli se, kuinka kertoa omasta työstään selkeästi ja ymmärrettävästi.

”Suosittelen vastaavanlaisia koululaisten ja muiden ryhmien tapaamisia kaikille varianilaisille. Oma ajatus terästyy ja viesti tarkentuu, kun joutuu miettimään, miten kertoo kompleksisesta asiasta henkilöille, joilla ei ole samaa osaamisen tasoa ja kokemusta aiheesta. Oli myös mukavaa huomata, miten kiinnostuneita ohjelmoinnista ja sädehoidoista oppilaat olivat. Eräälle lapsista sädehoitokone oli ennestään tuttu laite jostain tilanteesta. Se toi mieleen oman työni merkityksellisyyden syöpähoitojen kehittämisessä”, Tuomas toteaa.

Omaan työpäivään myös virkistävää vaihtelua vierailusta saanut Riikka uskoo, että päivä antoi oppilaillekin paljon ajatuksia ja oppeja.

”Uskon, että lapsille oli varmasti elämyksellistä se, että me täällä Varianilla teemme työtä, jonka tarkoituksena on taistella syöpää vastaan.”,  Riikka kertoo iloisena.

oppilaat

Schoolkids introduced to programming at Varian

Cheery and curious fourth graders filled Varian's premises in early March, as students from Kulosaari elementary school got acquainted with Varian’s software engineers’ work. The aim of the visit was to show the children exactly what a Software Engineer does and how programming is done.

Varian’s Engineering Manager Riikka Kauppinen hosted the day.

Riikka

“We started off with discussing what we do here at Varian and what cancer actually is. That was a good way to begin the conversation about what cancer care aims to and the process of radiation therapy. We also talked about our vision of a world without the fear of cancer” Riikka says.

innokkaat

Programming – nothing to it!

The most exciting moment for the children was to see how a radiation therapy machine operates and how the treatment planning software are programmed. Software Engineer Tuomas Mäkelä spoke to the children about creating the software and then programmed a simple user interface (UI) together with them.

Tuomas

The programming started with designing a basic program and defining what patient information it should contain so that the patients could be identified. Once the design was done, Tuomas and the students coded a simple program that was able to identify the patient and follow the progress of their treatment.

“Creating the program was surprisingly easy and, even for an experienced engineer like me, that was a good reminder of how easily applications can be built with basic programming. In the future, I might even try to create more prototype applications when I want to showcase my ideas to others instead of drawing them on a piece of paper,” Tuomas laughs.

Best part of the day: packed lunch

During the conversation, someone asked, “When are we going to eat?” and so it was time for the most anticipated moment of the day - lunch. In addition to the packed lunch the children had with them, Varian treated them with some snacks.

Macaroons

While eating, the children discussed their entrepreneurship course at school which was their reason for visiting Varian. Riikka told the students an inspiring entrepreneurial story about a small Finnish company called Dosetek, that became a part of the large and international Varian Medical Systems.

Inspiration flowed both ways

For Tuomas, the most memorable lesson of the day was having to consider how to talk about programming clearly and understandably.

“Meeting with children and other groups is something I highly recommend for all Varian’s personnel. Thinking about how you talk about complex subjects to an audience that does not share your experience and proficiency really evokes your thinking and sharpens your message. It was also lovely to see how interested the students were about programming and radiation treatments. For one of the students, the radiotherapy device was a familiar sight from some previous occasion. That reminded me about the significance of my own work here at Varian,” Tuomas says.

Riikka, who also had an amusing and invigorating day with the children, thinks that the visit offered new thoughts and lessons for the students as well.

“I believe one of the most inspiring things for the children was to see, how we strive to create better treatments and fight against cancer,” Riikka says.

oppilaat