Pink Innovation – Together Towards Better Breast Cancer Treatment | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Pink Innovation – Together Towards Better Breast Cancer Treatment", "articleDate": "March 29, 2021", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/kdnv0qgds2/webp" }
Pink Innovation – Together Towards Better Breast Cancer Treatment

Pink Innovation – Together Towards Better Breast Cancer Treatment

Pink Innovation – Together Towards Better Breast Cancer Treatment (linkki suomenkieliseen versioon)

The objective of the Pink Innovation initiative was to find innovative and holistic solutions for breast cancer diagnosis, treatment, and patient experience by building and fostering the sense of community within Varian. “Pink Innovation was received enthusiastically and positively by our employees. It was wonderful to see, on a whole new level, the amount of passion and know-how we have in the company,” said Emmi Ruokokoski, Ph.D. in Physics, Research Scientist, and member of the project leadership team at Varian.

Victory for the Best Innovation Went to Finland

During the Pink Innovation campaign, a panel of Varian executives selected winning ideas that have potential to be implemented as part of Varian’s portfolio. Our Helsinki office was delighted when the duo Marko Rusanen and Jarkko Peltola won the global innovation competition. Marko and Jarkko are both Ph.D. in Physics and have worked at Varian as Research Scientists developing radiotherapy software algorithms for almost 15 years.

“It was great to see Varian take these steps and learn how the seed of innovation is described as an innovation story from the customer and business perspective,” said Jarkko. “At Varian, we have a good platform for new ideas, because there is such a wide range of different specialists working here.” The most important to Jarkko and Marko was the recognition, the existence of room for innovation in breast cancer treatments, and the opportunity to further improve patient care.

At the Helsinki office, Pink Innovation's victory was celebrated virtually in the style of Finnish sports traditions with gold medal coffees and pink cake.

Varian's Corporate Culture Supports Innovation

“The participants and their enthusiasm were instrumental in the success of the campaign,” said Emmi. “Many of us work here because of our will to be involved in the fight against cancer. We find such work meaningful. The campaign was similarly perceived as meaningful by our employees – a way to get closer to the company's vision: a world without fear of cancer.”

Pink Innovation encouraged creative problem solving without limiting the focus on any particular aspect of cancer care. The submitted ideas spanned several categories, such as diagnosis, prevention, education and information sharing, radiotherapy techniques, patient positioning, patient well-being, access to care, and survivors’ follow-up. The campaign called for networking within the company and ideas were developed in international, job- and position-independent teams where not all members knew each other in advance.

The campaign was a good example of how innovative corporate culture is brought to life. “Events like Pink Innovation are great sources of new ideas, which also increase the sense of belonging across organizational boundaries. For the individual, they give a chance to influence within the company and offer opportunities to develop aspects of personal skills that do not always come to the fore in everyday work. Events like Pink Innovation also connect people and give individuals visibility,” said Emmi.

Varian exhibits several key elements of innovative corporate culture. In innovative companies, people are given mandate and freedom, but not without responsibility for their own work and decisions. It is also typical that they employ talented people at all levels of the organization and the tools and structure in place ensure that the right things are moving forward. It is also important to have a clear vision and strategy that everyone understands.

Emmi

“The most rewarding part of my job is to be involved in developing cutting-edge cancer treatments and thereby helping people. Meaningful challenges make me enjoy my work,” concluded Emmi.

 

Pink Innovation – yhdessä kohti parempaa rintasyöpähoitoa

Maailmanluokan innovaatiotoiminta on keskeinen kilpailukykytekijä globaalissa taloudessa. Lokakuussa 2020 lanseerattu Pink Innovation kampanja on osa Varianin innovaatiotoimintaa.

Kampanjan keskeisenä ajatuksena oli löytää kokonaisvaltaisia ratkaisuja rintasyövän diagnosoinnin, hoidon ja potilaskokemuksen parantamiseen sekä samalla rakentaa ja vaalia yhteisöllisyyttä Varianilla. ”Pink Innovationin vastaanotto oli todella innostunut ja positiivinen. Oli ihana nähdä ihan uudella tasolla se intohimon ja tietotaidon määrä, mitä meillä firmassa on”, kertoo hankkeen johtotiimin jäsen, fysiikan tohtori ja Varianin Research Scientist Emmi Ruokokoski.

Parhaan innovaation voitto tuli Suomeen

Kampanjan aikana Varianin eri johtajista koostuva paneeli valitsi voittajaideat, jotka voidaan tulevaisuudessa ottaa mukaan tuotteisiimme osana Varianin portfoliota. Varianin Helsingin toimipisteessä iloittiin, sillä voiton globaalista innovointikisasta vei Marko Rusasen ja Jarkko Peltolan kaksikko. Kumpikin ovat koulutukseltaan fysiikan tohtoreita, jotka ovat työskennelleet Varianilla Research Scientisteina sädehoito-ohjelmistojen algoritmien kehityksessä pian 15 vuotta.

Jarkko andn Marko

”Oli hienoa nähdä Varianin ottavan näitä askeleita ja oppia, miten innovaation siemenestä kerrotaan innovaatiotarina asiakkaan ja liiketoiminnan näkökulmasta”, sanoo Jarkko. ”Meillä Varianilla on hyvä alusta uusille ajatuksille, koska täällä on niin laaja kirjo edustettuna erilaisia osaajia,” jatkaa Marko. Tärkeintä kummallekin oli havaita, että rintasyöpähoidoissa on tilaa innovaatioille ja potilaiden hoitoa voidaan entisestään parantaa.

Helsingin toimipisteessä Pink Innovationin voittoa juhlittiin virtuaalisesti suomalaisia urheiluperinteitä kunnioittaen kultamitalikahveilla ja pinkillä kakulla.

Varianin yrityskulttuuri tukee innovaatiotoimintaa

”Osallistujat ja heidän aktiivisuutensa oli pääosassa kampanjan onnistumisessa”, sanoo Emmi ja jatkaa, ”moni on meillä töissä, koska haluaa olla mukana taistelussa syöpää vastaan ja kokee tällaisen työn merkitykselliseksi. Kampanja koettiin samalla tavoin merkitykselliseksi, keinoksi päästä lähemmäksi yhtiön visiota, maailmaa ilman syövän pelkoa.”

Pink Innovationissa kannustettiin luovaan ongelmanratkaisuun keskittymättä millekään tietylle hoidon osa-alueelle. Ideat käsittivät useita eri osa-alueita, kuten esimerkiksi diagnosointi, ennaltaehkäisy, koulutus & tiedonjako, sädehoitotekniikat, potilaan asettelu, potilashyvinvointi, hoitoon pääsy ja selviytyjien seuranta. Kampanja kannusti luomaan uusia kontakteja yrityksen sisällä ja ideoita kehiteltiinkin kansainvälisissä, työnkuvasta ja positioista riippumattomissa tiimeissä, joiden jäsenet eivät välttämättä tunteneet toisiaan ennalta.

Kampanja on hyvä esimerkki siitä, miten innovatiiviseen yrityskulttuuriin puhalletaan eloa. ”Pink Innovationin kaltaiset tapahtumat ovat mahtavia uusien ideoiden lähteitä, jotka samalla kasvattavat yhteisöllisyyden tunnetta yli organisaatiorajojen. Yksilölle ne antavat vaikuttamismahdollisuuksia yrityksen sisällä, tarjoavat mahdollisuuden kehittää omassa osaamisessa sellaisia puolia, jotka eivät jokapäiväisessä työssä aina tule esille sekä lisäävät kontakteja ja näkyvyyttä”, kertoo Emmi.

Varianiin sopivat hyvin useat innovatiivisen yrityskulttuurin tunnusmerkeistä. Innovatiivisissa yrityksissä ihmisille annetaan valtuuksia ja vapautta, mutta ei kuitenkaan ilman vastuuta omasta työstä ja päätöksistä. Tyypillistä on myös, että niissä työskentelee lahjakkaita ihmisiä organisaation kaikilla tasoilla ja käytössä olevat työkalut ja struktuuri varmistavat, että oikeat asiat etenevät. Tärkeää on myös selkeä visio ja strategia, jonka jokainen ymmärtää.

”Palkitsevinta työssäni on saada olla mukana kehittämässä huipputason syöpähoitoja ja sitä kautta auttaa ihmisiä. Mielekkäät haasteet saavat minut viihtymään työssäni”, päättää Emmi.