Kari Toimela on humaani johtaja, joka ei pidä melua itsestään - Kari Toimela is a humane leader who does not toot his own horn | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Kari Toimela on humaani johtaja, joka ei pidä melua itsestään - Kari Toimela is a humane leader who does not toot his own horn", "articleDate": "December 16, 2020", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/aw10fjinfn/webp" }
Kari Toimela on humaani johtaja, joka ei pidä melua itsestään  -   Kari Toimela is a humane leader who does not toot his own horn

Kari Toimela on humaani johtaja, joka ei pidä melua itsestään - Kari Toimela is a humane leader who does not toot his own horn

Kari Toimela on humaani johtaja, joka ei pidä melua itsestään  (link to english version)

Kolikon heitto

Oli pienestä kiinni, ettei Kari Toimela päätynyt humanistiksi ja uralle vieraiden kielten ja kulttuurien pariin. Lukion lopussa kymenlaaksolaista nuorta miestä kiinnostivat yhtä lailla kielet ja luonnontieteet, eikä tuleva urakaan näyttänyt vielä lainkaan selvältä. Virallisen tarinan mukaan Toimela ratkaisi päätöksen lopulta kolikkoa heittämällä, ja näin tie johti fysiikan opintojen pariin Helsingin yliopistoon. Ihmisistä ja vuorovaikutuksesta pitävästä miehestä työ tutkijana ei kuitenkaan tuntunut omalta valinnalta.

”Luonnonilmiöiden selittäminen ja mallintaminen on aina ollut minusta kiehtovaa. Kuitenkin jo opintojen alkuvaiheessa minua alkoi kiinnostaa enemmän osaamisen soveltaminen ja valjastaminen yrityselämän käyttöön kuin tutkijan ura. Tämän soisin kaikkien fysiikkaa opiskelevien muistavan: mahdollisuuksia on valtavasti myös yliopistojen ulkopuolella”, Toimela kertoo.

Ainutlaatuisen älykäs organisaatio

Nyt, kaksi vuosikymmentä yliopistovuosien jälkeen, Toimela työskentelee toimitusjohtajana Varian Finlandissa, joka on globaalisti ainutlaatuinen terveysteknologian yksikkö. Helsingissä toimivan tiimin kehittämiä huippuälykkäitä syövänhoidon ohjelmistoja käytetään ympäri maailmaa. Toimela on muiden johtajien kanssa kasvattanut organisaation lähes 300 matematiikan, fysiikan ja ohjelmistoalan asiantuntijaksi, jotka edustavat jopa 20 eri kansallisuutta.

Toimelan tärkeä missio on tehdä Varian Finlandin työtä tunnetuksi ja löytää tiimiin oikeat ihmiset niin eri tieteenaloilta kuin kulttuureistakin. Henkilökohtaisesti palkitsevinta monitieteellisen ja -kulttuurisen tiimin johtajana on nähdä aitiopaikalta, kuinka tieteellinen ymmärrys kääntyy ihmishenkiä pelastaviksi tuotteiksi.

”Kehitämme teknisesti mykistävän vaativia tuotteita ja siihen ei ihan kuka tahansa kykene. Olemme myös tehneet paljon töitä sen eteen, että ainutlaatuinen työmme huomataan Suomessa ja maailmalla. Olen iloinen, että pystymme tarjoamaan osaajillemme aidosti merkityksellistä työtä ja vision maailmasta, jossa syöpää ei tarvitse pelätä.”

Poikkeava johtaja

Luonnontietieteistä ja teknologiasta inspiroituneesta Toimelasta on vuosien mittaan kehittynyt humaani, tasavertaisuutta korostava johtaja. Yritysmaailmassa hieman poikkeavaksi johtajaksi tunnistautuvana hän kokee olevansa ennen kaikkea tukija ja voimaannuttaja, joka luottaa alaisiinsa.

”En halua olla johtaja, joka nostaa omaa häntäänsä. Johtamisfilosofiani on tukea ja nostaa muita näkyville. Haluan antaa ihmisille vapauden työnsä suorittamiseksi sekä luoda ympäristön, jossa he pääsevät kasvamaan ja tavoittelevat parastaan. Uskon, että tämä johtaa kaikkien kannalta parempaan lopputulokseen”, Toimela toteaa.

Toimela toivoisi nykypäivän johtajien arvostavan enemmän vuorovaikutustaitoja teknisen ja tieteellisen osaamisen ohella. Varianilla hän on pyrkinyt pitämään huolta siitä, että korkean osaamisen ohella panostetaan hyvään vuorovaikutukseen ja kulttuuriin.

”Meillä työskentelee ihmisiä eri lähtökohdista ja kulttuureista, joten meidän on katsottava entistä enemmän ihmissuhdetaitoja ja arvomaailmaa kun rekrytoimme uusia ihmisiä. Jos tämä balanssi ei ole kunnossa, niin asiaa on vaikea myöhemmin korjata. Diversiteetin arvostaminen tekee myös tuotteistamme parempia”, hän kuvailee.

Kari ja tiimi

Elämä on nähtävä kokonaisuutena

Rooli yrityksessä, jonka tuotteilla pelastetaan ihmishenkiä, voi kuulostaa elämäntehtävältä. Toimela näkee kuitenkin elämän kokonaisuutena, jossa monipuolisuus on rikkautta. Hänet tunnetaan muun muassa suurena italialaisen kulttuurin ja kielen ystävänä, kotikokkina ja ikämiesjääkiekkoilijana.

”On tärkeää, että työni kautta voin auttaa ihmisiä ja yhteiskuntaa, mutta nautin suuresti kaikesta muustakin, mitä elämällä on tarjottavanaan. Olen aina suhtautunut avoimin mielin uuteen ja huomannut, että elämässä kannattaa sanoa useammin kyllä kuin ei.”

Vaikka nuori ylioppilas Toimela valitsikin humanistin opintojen sijaan fysiikan alan, on hän sittenkin päätynyt vieraiden kielten ja kulttuurien pariin – niin työssä kuin vapaa-ajalla. Tarinan opetus taitaa olla, että tiensä voi ratkaista kolikkoa heittämällä, mutta lopulta persoona määrittää tavan, jolla matka taitetaan.

Kari kokkaa

 

 

Kari Toimela is a humane leader who does not toot his own horn

Flip of a coin

It was touch and go that Kari Toimela did not end up as an arts student and choose a career in foreign languages and cultures. At the close of high school, this young man from Kymenlaakso was equally fascinated by foreign languages and by natural sciences, and his future career path seemed far from set. The story goes that Toimela finally made his decision by flipping a coin, which led him to pursue studies in physics at the Helsinki university. However, being a people person and fond of interaction, Kari did not feel that the role of a university researcher would be a good fit for him.

“Explaining and modeling natural phenomena has always fascinated me. However, early on in my studies I became more interested in putting my knowledge into practice and harnessing it into business use, rather than following a research career. I wish all physics students would remember this – a plethora of exciting opportunities wait also outside the ivy halls of universities”, says Toimela.

Kari

Intelligent organization of a unique nature

Now, two decades after those halcyon university days, Toimela is working as the Managing Director of Varian Finland. On a global scale, Varian is a medical technology company of a quite unique nature. The team in Helsinki develops super-smart cancer treatment software, which has a world-wide user base. Toimela, together with other Varian leaders, has built up a specialist organization of over 300 experts in mathematics, physics, and software development, representing over 20 nationalities.

Toimela’s main mission is to make the work of Varian Finland more widely known and to find the right people to the team from different fields of science and different cultures. He says that the most rewarding part in being a leader of the multidisciplinary and multicultural team is that you can witness scientific knowledge turning into life-saving products.

”We develop products that are breathtakingly complex and technical, and not everyone has what it takes to do it. We have also put a lot of effort into winning recognition for our unique work, both in Finland and around the world. I’m delighted that we can offer our experts work that is genuinely meaningful and a vision of a world without fear of cancer.”

Not your run-of-the-mill corporate leader

Toimela, inspired by both natural sciences and technology, has, over the years, developed a very humane leadership style, with a strong emphasis on equality. A slightly atypical leader in the business world, he sees himself, above all, as a supporter and enabler, trusting his employees.

”I don’t want to be a leader who toots his own horn. My philosophy as a leader is to support others, give them visibility. I want to give people freedom to do their job and create an environment where they can grow and do their best. I believe this yields better results for everyone”, says Toimela.

Toimela’s wish is that today’s leaders would value interaction skills as highly as technical and scientific skills. At Varian, he has tried to ensure that the company invests in good interaction and corporate culture, and not only in high level of expertise.

”We have people from different origins and cultures working at the company, which means we have to pay more attention to people skills and values when recruiting new people. If this is not in balance, amending it later is hard. Valuing diversity makes also our products better”, he points out.

Kari Anri Maria

Seeing life as a whole

Being part of a company whose products save lives sounds like a life mission. However, Toimela sees life as whole, where diversity is richness. Among other things, he is known to be a great aficionado of the Italian culture and language, an avid amateur cook, and an oldtimers hockey player.

”It is important that I can help people and society through my work, but I also enjoy all the other things life has to offer as much as I can. I have always kept an open mind for new things and noticed that in life it is better to say ”yes” more often than ”no”.

Even though Toimela, as a young undergraduate, picked physics over the arts, he has nevertheless ended up being surrounded by foreign languages and cultures – both at work and in his free time. The moral of the story seems to be that you can choose your path by flipping a coin, but in the end, it is your personality that shapes your journey.

Kari barbeque