Research Scientist Michiko Alcanzare: this work calls for the mindset of an explorer / Työssäni tarvitaan seikkailijan mieltä sanoo tutkija Michiko Alcanzare | Varian

{ "pageType": "blog-article", "title": "Research Scientist Michiko Alcanzare: this work calls for the mindset of an explorer / Työssäni tarvitaan seikkailijan mieltä sanoo tutkija Michiko Alcanzare ", "articleDate": "May 25, 2020", "category": "Finland", "imageId": "https://varian.widen.net/content/rmujj73b9h/webp" }
Research Scientist Michiko Alcanzare: this work calls for the mindset of an explorer / Työssäni tarvitaan seikkailijan mieltä sanoo tutkija Michiko Alcanzare

Research Scientist Michiko Alcanzare: this work calls for the mindset of an explorer / Työssäni tarvitaan seikkailijan mieltä sanoo tutkija Michiko Alcanzare

Research Scientist Michiko Alcanzare: this work calls for the mindset of an explorer

Back in 2013, when Michiko Alcanzare moved to Finland to start her doctoral studies in Physics, she was not at all planning to stay in the chilly Nordic country for a very long time. The young Filipino was going to return to her home in Manila and continue her life there. But something happened.

“I learned and enjoyed discovering so many things about Finland, life skills and ways of approaching all sorts of problems and interacting with many people from different backgrounds. Suddenly I realized that there were so many good and compelling reasons to stay here. Finland is a great place to be when one thinks about how well the system works in the larger picture,” Michiko says.

While studying in Manila, Michiko had been teaching Physics for engineering students. After finishing her PhD at Aalto University, Michiko landed her first job outside the academic setting at Varian in Finland. The young academic works now as a Research Scientist developing Varian’s EclipseTM Treatment Planning System for proton treatment planning.

For Michiko, the change from academia to the corporate world has not been a major shift in her approach to the new and unknown.

“Just like in academic research, this work also calls for a curious mindset with the willingness to explore new things that have never been done before. That brave attitude will achieve quite a lot at Varian, where we strive to create a world without fear of cancer,” Michiko says.

The current work of Michiko and her colleagues is truly the cutting edge of software development in oncology treatment planning. The team is integrating the machine logic, the scanning dynamics of the ProBeam® 360° Proton Therapy System in order to create treatment planning tools with an integrated cancer treatment delivery system.

Right now, COVID-19 has changed people’s daily lives at Varian just like everywhere else. The situation has its upside. Working from home and not having to spend time on the commute, Michiko gets to spend more time on sports and activities like cooking, going on a bike ride, playing football with her housemates and going to the forest for a jog or a walk.

out

“I am quite grateful that despite these challenging times, I am still able to work remotely from home. When I wake up in the morning, I get to decide what kind of outdoor activity I should do. I recognize that not everyone has this privilege. What I have also noticed is that during these days it is good to have people in the team who can empathize with others and easily detect other people’s needs and feelings. That helps us all go through these difficult times,” Michiko says.

Team

When asking Michiko what have been the best things that have happened to her while living and working in Finland, she mentions two things without hesitating: sense of purpose in her work and love.

“Just being able to work on something knowing that many lives can be improved is extremely rewarding. Everybody has a role in this world, and it is an honor to be able to do something meaningful. I also found the love of my life here in Finland and we will soon get married. The future gives us a lot of nice things to look forward to,” Michiko says, smiling.

It seems that her unplanned and prolonged stay in Finland will continue into a new chapter.

 

Työssäni tarvitaan seikkailijan mieltä sanoo tutkija Michiko Alcanzare

Kun Michiko Alcanzare muutti Suomeen aloittaakseen fysiikan tohtorin opinnot vuonna 2013, ajatteli hän viipyvänsä kylmässä Pohjolassa vain parin vuoden ajan. Nuori filippiiniläisnainen aikoi palata takaisin kotikaupunkiinsa Manilaan ja jatkaa elämäänsä siellä. Jotain kuitenkin tapahtui, mikä sai Michikon muuttamaan mielensä.

”Nautin valtavasti oppiessani ymmärtämään niin paljon Suomesta, elämäntaidoista sekä siitä, miten lähestyä ongelmia ratkaisukeskeisesti ja toimia eri taustoista tulevien ihmisten kanssa. Aloin huomaamaan, miten paljon hyviä ja houkuttelevia puolia täällä asumisessa oli. Suomi on mahtava maa, jossa yhteiskunta toimii todella hyvin”, Michiko toteaa.

Opiskellessaan vielä yliopistolla Manilassa Michiko oli opettanut fysiikkaa tekniikan opiskelijoille. Suoritettuaan tohtorintutkintonsa Aalto-yliopistossa hän sai ensimmäisen työpaikkansa akateemisen maailman ulkopuolelta Varianilla Suomessa. Nuori tiedenainen työskentelee nyt Varianilla tutkijana ja kehittää työkseen protonihoitojen suunnittelussa käytettävää Eclipse -ohjelmistoa.

Michikolle vaihdos akateemisesta maailmasta suureen yritykseen ei muuttanut hänen luontaista kiinnostustaan tutkimukseen ja tuntemattomaan.

”Aivan kuten akateemisessa tutkimuksessa, myös tässä työssä tarvitaan uteliasta seikkailijan mieltä ja halua löytää uusia asioita, joita kukaan ei ole vielä keksinyt. Juuri tuo rohkea ja kunnianhimoinen asenne on hyödyksi Varianilla, jossa tavoitteemme on luoda maailma, missä kenenkään ei tarvitse pelätä syöpää”, Michiko sanoo.

Michikon ja hänen kollegoidensa työ onkin syöpähoitojen ohjelmistosuunnittelun terävintä kärkeä maailmassa. Tiimi kehittää tällä hetkellä ProBeam -järjestelmän skannausdynamiikan mallinnusta tavoitteenaan luoda sädehoitojen suunnittelutyökaluja, joissa on integroitu hoitojen annosteluohjelma.

Aivan kuten kaikkialla maailmassa, on COVID-19 muuttanut myös varianilaisten päivittäisen elämän. Poikkeusoloilla on kuitenkin myös etunsa. Kotoa käsin työskentely ja työmatkojen poisjääminen on vapauttanut Michikon aikaa urheiluun ja harrastuksiin kuten ruoanlaittoon, pyöräilyyn, jalkapallon pelaamiseen ystävien kanssa sekä metsässä liikkumiseen.

Nature

”Olen todella kiitollinen, että voin työskennellä kotona haastavista ajoista huolimatta. Kun herään aamulla, voin ensimmäiseksi miettiä, millaista liikuntaa ja aktiviteetteja tänään haluaisin harrastaa. Tiedän, että kaikilla ei ole mahdollisuutta siihen juuri nyt. Olen myös oppinut arvostamaan sitä, että tiimissäni on empaattisia ihmisiä, jotka pystyvät ottamaan muiden tunteet ja tarpeet huomioon. Se auttaa selviämään myös vaikeina aikoina”, Michiko kertoo.

tiimi

Kun Michikolta kysyy, mikä on ollut parasta, mitä hänelle on tapahtunut työskennellessään Suomessa, mainitsee hän kaksi asiaa epäröimättä: oman työn merkityksellisyys ja rakkaus.

”On erittäin palkitsevaa, että saan tehdä työtä, jonka tavoite on auttaa ihmisiä. Jokaisella meistä on joku tarkoitus tässä maailmassa, ja minulle on kunnia, että saan tehdä jotain niin merkityksellistä työkseni. Olen löytänyt Suomesta myös elämäni rakkauden, ja aiomme mennä pian naimisiin. Tulevaisuus tarjoaa meille paljon hyvää”, Michiko hymyilee.

Näyttääkin siis siltä, että tämän nuoren tutkijan suunnittelematon seikkailu Suomessa jatkuu vielä tulevaisuuteen.