Language Select
Varian Logo

Veranstaltungen

Oktober 2019

01
4th international SEETRO Congress
Ljubljana, Slovenia
09 to 12
Paris, France
10 to 13
London, UK
11 to 12
Lattice Radiotherapy Training Workshop
Miami, FL, USA
12 to 16
Barcelona, Spain
17 to 20
Auckland, New Zealand
18 to 20
Leuven, Belgium
23 to 26
XXI Brazilian Society of Radiotherapy Congress - II Brazilian Oncology Week
Rio de Janeiro, Brazil

November 2019

05 to 08
Maputo, Mozambique
07 to 09
AMPICON
Kolkata, India
08 to 09
Wiener Neustadt, Austria
28 to 01
AROICON
Ahmedabad, India

Januar 2020

27 to 30
Dubai, UAE